15. nov, 2021

Information från valberedningen

Valberedningens förslag till Styrelse för 2022

Styrelsen tillsammans med Valberedning kommer att vilja fastställa ny styrelsesammansättning för 2022 och framåt enligt nedan. Detta kommer att beslutas om på årsmötet. 

 

Ordförande: Josefin Granström – Nyval 1 år

Vice ordförande: Elina Lundberg – (1år kvar)

Sekreterare: Emelie Von Walden –(1 år kvar)

Kassör: Ulrika Lundberg – Omval 2 år

Ledamot: Malin Unnes - Omval 2 år

Suppleant: Anna-Lena Lindström -Omval 2år

Suppleant: Birgitta Berg – (1 år)

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen eller vet du någon annan som kanske skulle passa för uppgiften?

Hör av er till valberedningen Marita Ögren 070 666 81 37, Kia Granström 076 808 79 06